همکاری با تولید کنندگان و صادرات محصولات آنان ، یکی از مهم ترین نیازهای هر کسب وکار است.

سامانه اینترنتی ایتوک سنتر باتوجه به ارتباط گسترده با صنایع مختلف و و باهدف تسهیل ارتباط تامین کنندگان و تولید کنندگان با بازارهای بین المللی ، بخش شبکه سازی و همکاری با تولید کنندگان را راه اندازی کرده است.
کارخانه داران ، تامین کننده گان و تولید کننده گان محصولات مختلف در فرم زیر اطلاعات کسب وکار و محصولات خود را درج می نمایند. این اطلاعات در اختیار بخش صادرات ایتوک سنتر قرار خواهد گرفت، تا درصورت نیاز خریداران خارجی برای تامین محصول موردنظر با آن تامین کننده تماس حاصل گردد.
بخش همکاری با تولیدکنندگان با هدف حمایت از تولید داخلی و ایجاد فرصتی برای معرفی و صادرات محصولات تولیدکنندگان داخلی به سایر کشورها و ایجاد درآمد ارزی و دلاری برای کارخانه داران و تولید کنندگان عزیز کشور فراهم شده است.

اگر تولید کننده یا تامین کننده محصول یا مواد خاصی هستید، اطلاعات کسب و کار و محصولات خود را درج نمایید:

  • Accepted file types: docx, pdf, , Max. file size: 100 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .